Aktuální

Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK

Projekt je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů OP VVV
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017377

Vznik Technických klubů v 17 městech Ústeckého kraje, činnost 6 odborných metodických skupin pro oblasti čtenářské, matematické a digitální gramotnosti a pro předměty BI, CH a FY, podpora Centra virtuálního prototypování provozované UJEP v ÚnL a podpora spolupráce škol a firem.

H2AC4Schools - Závody saských a českých škol PrOJETÍ světa elektromobility s vodíkem

Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Číslo projektu: 100314336

Poskytnutí udržitelného vzdělávacího programu pro mládež a podpora přeshraniční spolupráce škol a univerzit.

Zvýšení kvality technického vzdělávní pro potřeby trhu práce v Ústeckém kraji

Projekt je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů OP VVV
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010196

Projekt je zaměřen na zpřístupnění a zkvalitnění vyššího technického vzdělání s cílem přispět k restruktualizaci v Ústeckém kraji

Smart City – Smart Region – Smart Community

Projekt je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů OP VVV
CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007435

Hlavním partnerem projektu je UJEP Ústí nad Labem a hlavním cílem projektu je vyhodnotit potenciál pro aplikaci SMART přístupů do praxe v regionu ÚCHA (Ústecko-chomutovské aglomerace), vytvořit analytické a metodické podklady pro aplikaci SMART přístupů a formulovat doporučení pro aplikační sektor.

Ukončené

Naposledy upraveno 7. dubna 2021