Úterky s vědou

každé první úterý v měsíci

Výstava o Jaroslavu Heyrovském prvním českém nositeli Nobelovy ceny za chemii

Výstava se uskuteční 5. ledna – 31. Ledna 2012, pondělí - pátek 8,00 – 16,00

Stránky projektu

Putovní výstava vznikla v roce 2009 k 50. výročí Nobelovy ceny udělené Jaroslavu Heyrovskému. Představuje příběh Jaroslava Heyrovského, nositele Nobelovy ceny za chemii.

Výstava má tři části: první část expozice je tvořena sadou dvanácti panelů (formát A0), které s využitím fotografií a dokumentů přibližují návštěvníkovi život a vědeckou práci Jaroslava Heyrovského. Rodinou Heyrovských byly k pořízení kopií zapůjčeny fotografie z rodinného alba, z nichž některá fota dosud nebyla na veřejnosti prezentována. Řada fotografií, diapozitivů a písemných materiálů z archivu ústavu ilustruje výzkumnou práci J. Heyrovského a jeho týmu. Druhou část expozice tvoří přístroje (vývojová řada 10 přístrojů tzv. polarografů), skleněné polarografické nádobky, diapozitivy, se kterými polarografisté přednášeli, ukázky knih a publikací o polarografii v různých světových jazycích i několik polarografických kuriozit. Filmy zhotovené v 50. a 60 letech dokumentující Heyrovského výzkum jsou zájemcům promítány v části expozice ve formě nekonečné smyčky. Výstava je doplněna doprovodným programem popularizačních přednášek nejen o Jaroslavu Heyrovském a jeho výzkumu v oboru polarografie, ale i o současné vědě a výzkumu v oboru fyzikální chemie, kterou se vědci v ÚFCH JH zabývají dnes.