Vyprávění o expedici Aurora, za polárními zářemi

prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.

Polární záře nejsou ani duše mrtvých hříšníků ani draci plující oblohou, jak se domnívaly staré národy. Jde o výjimečný jev v atmosféře, jehož původcem je sluneční vítr. V České republice lze polární záře spatřit jen výjimečně, a proto se za nimi vydala skupina nadšenců až na daleký sever. Budeme si vyprávět nejenom o podstatě polárních září, ale i o strastiplné cestě za polární kruh.