Úterky s vědou

každé první úterý v měsíci

Svět a energie

Od začátku průmyslové revoluce spotřeba energie na osobu nepřetržitě roste. Jak se vyrovná lidstvo s rostoucí spotřebou a zároveň se snahou omezit produkci CO2? Může jaderná energetika přispět k uhlíkově neutrální společnosti?