Úterky s vědou

každé první úterý v měsíci

Stanice Děčín východ

Rakouská severozápadní dráha (ÖNWB) si společně se svou sesterskou společností Jiho-severoněmecké spojovací dráhy (SNDVB) vytyčila úkol spojit nejkratší trasou Vídeň a Berlín. Ve spolupráci s německými dráhami se jí to podařilo, a současně obě společnosti vybudovaly na našem území železniční síť spojující důležitá města, dodnes pokrývající hlavní přepravní směry. Při tom také přinesly kvalitní dopravní architekturu, především staniční budovy severozápadní dráhy patří mezi nejelegantnější nejen na našich tratích. A přesto již neexistuje ani nádraží ve Vídni, ani stanice kam vlaky zajížděly v Berlíně. Demolice pražské stanice ÖNWB, nádraží Těšnov, ale vyvolala stejnou reakci jako o několik desetiletí dříve zbourání stanice Euston v Londýně a vedla k rozvoji oboru industriální archeologie u nás. Díky tomu je možné najít stále více úspěšných projektů revitalizace a nového využití železničních objektů nejen v zahraničí, ale i v tuzemsku, a ty se nabízejí jako možnosti pro děčínské východní nádraží, které se tomu těšnovskému velmi podobá.