Úterky s vědou

každé první úterý v měsíci

Srpen 1968 v Děčíně

Připomenutí událostí v Děčíně nad dobovými fotografiemi.