Úterky s vědou

každé první úterý v měsíci

Sdílená ekonomika

Sdílená ekonomika není nic nového. Nová je pouze dynamika, s jakou se v posledních cca 10 letech rozvíjí. Přednáška bude zaměřena na hlavní sektory, kde se sdílení prosazuje. Zároveň se bude snažit ukázat jak jeho potenciál, tak jeho limity. Speciálně pak bude zaměřena na různé formy sdílení v dopravě.