Úterky s vědou

každé první úterý v měsíci

Sága evoluce rostlin: od skromných počátků k vládcům planety Země

Žijeme ve světě, kde souš patří rostlinám. Není-li rostlin, není ani jiných pokročilých životních forem. Tvoří naše životní prostředí od půdy po ovzduší. Nebylo však tomu tak odjakživa; uběhlo mnoho času, než se rostliny vypracovaly z vodních mikroorganismů k nesporným dominantám povrchu Země. O tom krátce pojedná tato přednáška.

Evoluce rostlin jde ruku v ruce s důležitými milníky evoluce života na Zemi jako takového. Pokročilejší životní formy rostlin osídlily nová prostředí a utvářely nové ekosystémy pro živočichy. Přednáška nevyčerpávajícím výkladem podá historii rostlinné evoluce; kterak rostliny osídlily souš, efektivně využily a přetvořily povrch Země a začaly spolupracovat s ostatními životními skupinami ku prospěchu obou stran.