Úterky s vědou

každé první úterý v měsíci

Rok 1918 na severu - Vítání nové republiky?

ZRUŠENO

Přednáška je zaměřená na postavení českých Němců a Čechů na severu Čech.

Prostor je věnován především německé provincii vzniklé na našem území v širším kontextu evropského dění a práva na sebeurčení národů. Nebude opomenuto ani dění v Děčíně samotném.