Úterky s vědou

každé první úterý v měsíci

Radiouhlíkové datování - nejen pohled do historie

Uhlík a jeho přirozeně se vyskytující izotopy tvoří základní strukturu všech živých organismů na naší planetě. Neustále probíhá tzv. koloběh uhlíku, který patří k základním přírodním procesům, během ktrého dochází k přestupům uhlíku mezi jednotlivými složkami životního prostředí. Jedním z přirozeně se vyskytujících izotopů uhlíku je radioaktivní uhlík-14. Tohoto faktu ve spojení s příznivým poločasem přeměny uhlíku-14 využil již v roce 1949 W. F. Libby k datování dřeva z egyptských hrobek. Za rozvinutí této datovací metody, dnes známé jako radiouhlíkové datování, která umožnila velký posun v archeologii, obdržel později W. F. Libby Nobelovu cenu za chemii.

Během přednášky si společně probereme historii, základní principy, možnosti a případná úskalí radiouhlíkové datovací metody. Zmíníme i zajímavé datované a datovatelné vzorky či artefakty.