Proměny oslav 28. října

PhDr. Dagmar Hájková

Den 28. října jako byl v roce 1919 uzákoněn jako první státní svátek nově vzniklého Československa. Proměny jeho výkladu, způsobu oslav i uzákonění charakterizující politický vývoj Československa ve dvacátém století.

Nový svátek se měl stát integrujícím prvkem společnosti za první republiky, zároveň však v sobě obsahoval rozpor nacionální, sociální i ideový, protože nebyl plně a bez výhrady akceptován vším obyvatelstvem.

Po druhé světové válce, kdy bylo jeho připomínání v protektorátu zakázáno, byl jeho původní význam dále umenšován. Stal se navíc dnem znárodnění (1945) a federalizace (1968). Jaké byly jeho další osudy a jakou roli hraje v současnosti?