O českých a cizích slovech

doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.

Která slova jsou v češtině cizí, a jak by případně mohla vypadat jejich „ryze česká“ podoba. Stručně i o tom, která česká slova jsou v cizích jazycích. Jestli hrozí nebezpečí, že by se čeština ocitla pod takovým náporem cizích slov, že by jí to uškodilo. A obecně o otázce, zda přejímání slov jazykům škodí, nebo možná prospívá.