Úterky s vědou

každé první úterý v měsíci

Newton a Einstein

Vědecká fyzika se zrodila v Evropě v 17. století jako výsledek neuvěřitelné shody mnoha okolností.. Doprovázela ji skutečná objevitelská smršť nových přístrojů a měřicích metod, Galileovy experimenty s pohybem těles v zemském tíhovém poli a Keplerovy výpočty pohybu planet. Všechny tyto poznatky se pak jakoby proťaly v mozku jednoho člověka, anglického fyzika Isaaca Newtona. Jeho život, povahové vlastnosti, podivínství a způsob myšlení jsou pro nás stále psychologickou záhadou. Od Newtonových dob se odvíjela klasická fyzika, která nám umožnila vyznat se ve světě našich rozměrů a našich zkušeností. Nedokázala však vysvětlit zákonitosti mikrosvěta ani podstatu gravitační síly a chování dalekého vesmíru. A tak se na začátku 20. století jako blesk z čistého nebe zrodila moderní fyzika, kvantová a relativistická, a její proudy se pak opět jakoby setkaly v mozku jiného génia, Alberta Einsteina. I jeho život a způsob myšlení je bohatou inspirací pro fyziky, historiky a psychology. Srovnání těchto dvou velikánů vědy, kteří působili za různých historických podmínek, nám umožní lépe pochopit podstatu přírody a alespoň částečně odpovědět na otázku „co bude dál?“