Úterky s vědou

každé první úterý v měsíci

Nemoci z nesouladu

V poslední době se ve vyspělých zemích včetně Česka epidemicky šíří tzv. civilizační choroby, např. alergie, obezita či bolesti zad. Lékaři i pacienti při jejich řešení často preferují cestu odstraňování nejhorších symptomů, protože prevence či léčba příčiny se zdá komplikovaná a nejasná. Tím zároveň vzniká prostor pro často neseriózní alternativní léčitele. Nově se rodící odvětví evoluční medicíny na tyto choroby pohlíží jako na důsledek nesouladu mezi pravěkou architekturou našeho těla a moderním životním stylem. V přednášce budou uvedeny zajímavé souvislosti vzniku civilizačních chorob a někdy i překvapivě jednoduché možnosti jak některým z nich předcházet.