Úterky s vědou

každé první úterý v měsíci

Jak se dělá pitná voda

Přestože pro většinu lidí v ČR je naprostou samozřejmostí vždy dostupná pitná voda, málokdo ví, jakou cestu musí voda urazit od zdroje ke spotřebiteli a jakým procesům musí být podrobena, abychom ji mohli označit za pitnou. Přednáška seznámí posluchače s procesem úpravy pitné vody. Shrne problémy, které musí úpravny vody řešit v souvislosti se zhoršující se kvalitou surové vody způsobenou např. rozvojem sinic, zemědělskou činností nebo extrémními výkyvy počasí (období sucha, přívalové deště).