Úterky s vědou

každé první úterý v měsíci

Hamburk Altona

Úspěšná konverze rozsáhlého hamburského brownfieldu jako příklad desítky let kultivovaného německého přístupu k tvorbě měst. Součástí přednášky bude obsáhlá prezentace fotodokumentace i jednotlivých fází projektové přípravy.