Úterky s vědou

každé první úterý v měsíci

Fyzika v pohádkách a pohádky ve fyzice

Řešené problémy

pohádka Mrazík

  • Jakou rychlostí musí Ivánek vyhodit klacky, aby dopadly v zimě ve vhodnou chvíli? Jakou musí mít sílu? Jaký je jeho výkon?
  • Jak to Nastěnka musí zařídit, aby Slunce po východu znovu zapadlo, takže Nastěnka stačí doplést punčochu a macecha ji nevyrve vlasy? Diskuze o třech možných řešeních.

pohádka Tři oříšky pro Popelku

  • V sále, kde probíhal ples, musela být ukrutná zima, –15 až –20 ºC.

pohádka Císařův pekař, Pekařův císař

  • Herec Josef Kemr hraje alchymistu, který se snaží vyrobit zlato tím, že mlátí palicí do olova – rozbíjí atom olova. Je to možné? Záleží na tom, jak se do toho třískne.

povídka Zločin na Merkuru

  • Jak se vraždí na Merkuru?

kniha Ludvíka Součka: Tušení slouvislosti

  • Pračlověk musel být úžasně odolný vůči radioaktivnímu záření, byly dokonce doby, kdy byla celá Země z radioaktivního radia.

Leták: