Úterky s vědou

každé první úterý v měsíci

Fraktální množiny - obrázky nebo věda?

  • Fraktál a jeho vizualizace
  • Proč jsou fraktály evergreenem?
  • Topologická a Hausdorffova dimenze hranice
  • Logaritmováním k podobnostní dimenzi
  • Minkowského klobása a odhad kapacitní dimenze
  • Odhad korelační dimenze
  • Analýza EEG pomocí fraktálů
  • Analýza SPECT obrazu mozku
  • Diagnostika chorob mozku s využitím fraktálů
Na obrázku je fraktální  množina s Hausdorffovou dimenzí rovnou 2,4, která vznikla rozlamováním povrchu pravidelného dvacetistěnu
Na obrázku je fraktální množina s Hausdorffovou dimenzí rovnou 2,4, která vznikla rozlamováním povrchu pravidelného dvacetistěnu

Ukázky dalších fraktálů