Úterky s vědou

každé první úterý v měsíci

Energetická vize budoucnosti: pokus o spoutání energie hvězd v pozemských podmínkách

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze získala roku 2007 unikátní pokusné zařízení pro zvládnutí řízené termojaderné fúze: tokamak jménem GOLEM.

Přednáška se pokusí nastínit, co to je termojaderná fúze a jaké jsou její výhody jako budoucího zdroje energie pro lidstvo. Dále bude rozebráno, jaké jsou možné i nemožné cesty ke zvládnutí termojaderné fúze v pozemských podmínkách. Následovat bude popis české účasti v mezinárodních programech s podrobným popisem technologického řešení malého vzdělávacího tokamaku GOLEM.

Na závěr přednášky bude proveden pokus o vzdálené řízení tokamaku GOLEM včetně provedení plazmatického výboje.