Úterky s vědou

každé první úterý v měsíci

Co nám může prozradit hmyz nejen o mrtvém těle

Hana Šuláková vystudovala Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně. V Kriminalistickém ústavu působí od roku 2002. Věnuje se kriminalistické humánní biologii a speciální biologii-zoologii. Vykonává znaleckou a vědecko-výzkumnou činnost, podílí se na mezinárodní spolupráci a rozvoji forenzní entomologie v ČR. Od roku 2017 je vedoucí oddělení speciální biologie.

Forenzní entomologii řadíme v rámci kriminalistiky do speciální biologie. Využívá znalostí hmyzu a ostatních bezobratlých nejčastěji ke stanovení doby úmrtí u lidí, kteří zemřeli násilnou smrtí, nebo beze svědků a jejichž tělo bylo nalezeno až po delší době. Poznatky entomologie mohou také pomoci kriminalistům při vyšetřování případů zanedbání péče o svěřenou nebo nemohoucí osobu či při dokazování porušení pravidel při výrobě, skladování a přepravě potravin. Přednáška přiblíží nejen stávající stav forenzní entomologie, ale také zajímavé kazuistiky a nové poznatky z praxe i experimentů.