Úterky s vědou

každé první úterý v měsíci

Atmosféra z pohledu fyzika a letce

Přednáška o fyzice, chemii a poletování v ovzduší Přednáška bude věnována atmosféře - prostředí, které nás bezprostředně obklopuje a které má zcela zásadní význam pro náš život. Pro mne je pak atmosféra na jedné straně předmětem vědeckého bádání a na straně druhé hřištěm, na kterém se věnuji jednomu z mých oblíbených sportů - létání na padákových kluzácích. Pokusím se vám přiblížit obě tyto stránky mého zájmu o atmosféru a ukázat, jak jedna souvisí s druhou.

Leták: