Úterky s vědou

každé první úterý v měsíci

Stroje na získávání energie z ničeho