Den otevřených dveří vzhledem k epidemickým opatřením proběhl on-line. Jak vypadal se stále můžete podívat zde nebo na našem YouTube kanálu.

Fakulta dopravní - pracoviště Děčín

Máte dotazy?

Georg Černěcký
Pohraniční 1288/1, 405 01 Děčín

Pracoviště Děčín zajišťuje v souladu s platnou akreditací studium bakalářského studijního programu Technika a technologie v dopravě a spojích, a to v oborech/specializacích "Dopravní systémy a technika (DOS)" ve studiu prezenčním, "Logistika a řízení dopravních procesů (LOG)" v prezenčním i kombinovaném studiu a "Letecká doprava (LED)" ve studiu kombinovaném. Dále je na pracovišti Děčín možné studovat navazující magisterský program "Logistika a řízení dopravních procesů (LA)" v kombinovaném studiu.

Pracoviště Děčín zajišťuje další činnosti v oblasti Celoživotního vzdělávání a U3V, řešení externích projektů, grantů a doplňkové činnosti. Spolupracuje s řadou odborníků významných severočeských podniků a organizací. Pro širokou veřejnost je určeno Centrum celoživotního vzdělávání, které nabízí podnikům, organizacím, skupinám i jednotlivcům specializované programy, včetně rekvalifikačních.

Přijímací řízení

Fakulta dopravní ČVUT v Praze vyhlásila přijímací řízení do studia v Praze a Děčíně pro následující akademický rok 2021 - 2022. Bližší informace poskytuje studijní oddělení fakulty. Přihlášky přijímáme v mimořádném kole přijímacího řízení do 27. 8. 2021. V bakalářském studiu se můžete přihlašovat do prezenční – denní formy studia (společná část studia s následnou možností volby mezi DOS a LOG v 2. ročníku) nebo do kombinované – dálkové formy studia (LOG nebo LED hned od 1. ročníku). V navazujícím magisterském studiu se můžete přihlašovat do kombinované – dálkové formy studia programu LA.

Přihlášky můžete vyplnit elektronicky na prihlaska.cvut.cz, zároveň tam můžete pomocí internetové platby kartou zaplatit administrativní poplatek ve výši 850 Kč. Ten lze zaplatit i bezhotovostním převodem na účet nebo poštovní poukázkou.

Vzhledem ke změně podmínek pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2021 – 2022 budou přijati všichni uchazeči o studium v Děčíně, kteří splní základní podmínky, žádná další kritéria v podobě celkového počtu bodů nejsou stanovena. Aktuální informace k přijímacímu řízení, platební údaje apod. si vždy ověřujte na samostatné stránce webu fakulty dopravní věnované přímo přijímacímu řízení. Bližší informace poskytuje studijní oddělení fakulty.

Naposledy upraveno 4. května 2021