Univerzita třetího věku

Kontakt

PhDr. Stanislava Holíková
oraganizace U3V
Fakulta dopravní ČVUT

Vzhledem k epidemické situaci je výuka U3V pro zimní semestr 2020 zrušena. O výuce nebo jejím zrušení v letním semestru bude rozhodnuto na začátku února 2020.

Nabídka dalšího vzdělávání lidí v postproduktivním věku je zaměřena na rozšiřování znalostí i možnost seberealizace v oblasti společenských a přírodních oborů, kultury, vědy a techniky. Ke studiu na univerzitě třetího věku se mohou přihlásit lidé, kteří nikdy vysokou školu nestudovali, i absolventi, kteří chtějí pokračovat v dalším rozvoji.

Podstatou univerzity třetího věku je:

 • přihlásit se může každý (přednost mají ti, kterým byl přiznán nárok na starobní důchod)
 • platí se zápisné (řádově stovky korun za semestr)
 • požadavkem je dokončené středoškolské vzdělání (v některých případech stačí základní škola)
 • absolvent nezíská klasický akademický titul, ale osvědčení o absolvování konkrétního kurzu

Univerzita třetího věku má také výrazný socializační dopad. Slouží jako smysluplná výplň volného času seniorů. Lidé toužící po dalším vzdělávání se na kurzech setkávají se svými vrstevníky, se kterými mohou sdílet nové poznatky, zkušenosti a zážitky.

„Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu dvacet nebo osmdesát. Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý.“
— Henry Ford americký průmyslník 1863 - 1947

Nabídka pro seniory, kteří chtějí být aktivní.

Informace pro letní semestr 2020
O výuce nebo jejím zrušení v letním semestru bude rozhodnuto na začátku února 2020.
Semestr začíná 17. února 2020 a má 13 výukových týdnů.

Novinkou v letošním letním semestru je kurz „Zahradní a parkové úpravy v Děčíně a okolí“, jehož autorem a také průvodcem při exkurzích je odborník na parky pan Václav Šafr.

Nabídneme také kurz „Historie a architektura Děčínska - II“, který vede Mgr. Alena Sellnerová a jehož součástí jsou nejen přednášky, ale také prohlídky historických lokalit a budov. Bude také pokračovat kurz „Vývoj elektrických drah“ pražského odborníka doc. Ing. Jaroslava Opavy, CSc., jehož obsahem tentokrát budou horské elektrické dráhy.

Děčínské pracoviště Fakulty dopravní ČVUT v Praze také opět otevírá kurz „Základy práce na počítači pro začátečníky“, který mohou navštěvovat zájemci, kteří skutečně neměli dosud žádnou nebo jen velmi malou zkušenost s touto aktivitou. Jedinou podmínkou je, aby doma měli PC nebo notebook, aby mohli pravidelně cvičit nové dovednosti.

V nabídce budou také již zavedené kurzy „Základy práce s počítačem pro pokročilé“, „Anglický jazyk pro mírně pokročilé“ a „Německý jazyk pro mírně pokročilé“. Kurzy U3V jsou určeny pro seniory se statusem důchodce, kteří nejsou ekonomicky aktivní, a je jim 60 let a více. Každému kurzu jsou věnovány 2 hodiny týdně. S konkrétními rozvrhy jednotlivých kurzů budou účastníci seznámeni před jejich zahájením. Poplatek za semestr a kurz činí 500 Kč. Zájemci se mohou začít hlásit ihned prostřednictvím uvedených kontaktů.

Přehled kurzů

 • Zahradní a parkové úpravy v Děčíně a okolí - Václav Šafr
 • Historie a architektura Děčínska - II - Mgr. Alena Sellnerová
 • Vývoj elektrických drah - doc. Ing. Jaroslava Opavy, CSc.
 • Základy práce na počítači pro začátečníky
 • Základy práce s počítačem pro pokročilé
 • Anglický jazyk pro mírně pokročilé
 • Německý jazyk pro mírně pokročilé
Naposledy upraveno 10. ledna 2021