Úterky s vědou

každé první úterý v měsíci

Využití simulačních modelů při výstavbě Vilsnické spojky

Obsahem přednášky bude v úvodu obecné představení mikrosimulačních modelů a popis jejich aplikace. Ve druhé části bude prezentována jeho konkretní aplikace v Děčíně, při plánování organizačních úprav v dopravě v době výstavby Vilsnické spojky.