Úterky s vědou

každé první úterý v měsíci

Vodík - možnost pro elektromobilitu

Stále více velkých nejen evropských měst závádí omezení provozu konvečních spalovacích vozidel, která nesplňují emisní limity. Tato inciativa o „dekarbonizaci“ měst, nutí výrobce dopravních prostředků se stale více zaměřovat na elektrické pohony, které mají potential významně redukovat emise. Potřebná elektrická energie pro tyto pohony, může být výraběna přimo na palubě vozidle pomocí vodíkového palivového článku. Přehled funkce, aplikací, výhod ale i nevýhod bude presentován v rámci krátké přednášky „Vodík-možnost pro elektromobilitu.“